Logo for environmental non-profit group.

FOC Logo

[/slideshow]